UMCS Instytut Informatyki, Lublin, 2011
7 773 m2, inwestor: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej