Biuro Architektoniczne Plewa zostało założone w roku 1998.
Łączymy doświadczenia naszej wieloletniej pracy w Polsce i za granicą, a także wiedzy i energii naszego zespołu architektów.
Piękno architektury odnajdujemy w prostocie formy, funkcjonalności i przemyślanym detalu.
W naszej pracy poszukujemy najlepszego rezultatu funkcjonalnego i przestrzennego, powiązanego z często najbardziej istotnym z punktu widzenia inwestora – sukcesem finansowym.
Satysfakcję odczuwamy, gdy zaprojektowany przez nas budynek wzbogaca przestrzeń w której powstał i jednocześnie służy jak najlepiej swoim użytkownikom.

Oferowany przez nas zakres usług:

  • analiza urbanistyczna, architektoniczna i ekonomiczna terenu inwestycji
  • niezbędne opracowania przygotowawcze do projektu
  • projekty we wszystkich stadiach i branżach
  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych
  • nadzór autorski nad powstającą inwestycją
  • opracowanie materiałów reklamowych i marketingowych