dom I, Dudzińskiego, Lublin, 2009
318 m2, inwestor: prywatny