dom II, Halickiego, Lublin, 2016
300 m2, inwestor: prywatny