Budynek Głęboka, Lublin, 2020
4 698 m2, inwestor: TK Finans

fot. Rafał Chojnacki