budynek Leszczyńskiego, Lublin, 2016
737 m2, inwestor: prywatny