Hotel, Podzamcze, Lublin, 2019
5 119 m2, inwestor: prywatny

fot. Rafał Chojnacki