budynek Cicha, Lublin, 2018
2 329 m2, inwestor: prywatny

fot. Rafał Chojnacki